Van Nierkerk Cieremans

https://www.vanniekerkcieremans.nl/

de advocaten van VanNiekerkCieremans, hebben tezamen ruim 100 jaar kennis van en ervaring op de civielrechtelijke terreinen van aansprakelijkheid en verzekering. Wij zetten onze kennis in voor adviezen, onderhandelingen en, waar nodig, procedures. Die procedures kunnen bij de diverse instanties gevoerd worden: civiele rechter, bestuursrechter, tuchtcollege, arbitrage en/of mediation. U schakelt ons in om mee te denken over preventie, conflictanalyse, procesvoering en alternatieve geschillenbeslechting en vooral: om het probleem kleiner te maken en niet groter.

Onze cliënten zijn verzekeraars, herverzekeraars, makelaars, tussenpersonen, grote en kleine bedrijven. Wij adviseren en procederen over vrijwel alle soorten claims en de dekking daarvoor onder alle mogelijke polissen. Met behulp van onze kennis en ervaring op die terreinen adviseren wij ook bij toetreding tot de Nederlandse verzekerings- of bemiddelingsmarkt, over inrichting of herschikking van verzekeringsportefeuilles en (internationale) verzekeringsprogramma’s bij aanbieders of afnemers van verzekeringspolissen.

Artikelen (sponsored content)

Blogs (sponsored content)

Nieuws