Logo Elberg Groep

Elberg Groep

http://www.elberg.nl/welkom/

De Elberg Groep B.V. is een onafhankelijke landelijk werkende expertise- en taxatieorganisatie met ruime ervaring op het gebied van o.a. schade-expertises, taxaties, inspecties, vooropnames en deskundigenrapportages. Aandacht voor de klant, onafhankelijkheid en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel.

Onze deskundigen zijn bovengemiddeld gekwalificeerd om bij welke calamiteit dan ook de verantwoorde en juiste maatregelen te treffen en complicaties scherp te indiceren.

Onze goed geoutilleerde kantoren in Nijmegen en Maastricht, alsmede de regionale spreiding van de woonplaatsen van de aan ons bureau verbonden deskundigen, bieden een 24-uurs landelijke dekking voor onze activiteiten. Voor schades met een spoedeisend karakter zijn wij buiten de normale kantooruren via directe verbindingen bereikbaar onder de gebruikelijke kantoortelefoonnummers.

Door goede communicatie met onze opdrachtgevers en korte lijnen zijn wij in staat maatwerk in expertises en taxaties te leveren en dit met behoud van onze eigen identiteit.

Daarnaast verrichten diverse van onze deskundigen sinds het eerste uur van de Stichting Salvage werkzaamheden als salvage-coördinator in diverse regio's.

Artikelen (sponsored content)

Blogs (sponsored content)

Nieuws