"Werkloze 60-plussers moeten beroep kunnen blijven doen op de IOW"

Euro's 50 via Pixabay

60-plussers zonder werk moeten een beroep kunnen blijven doen op de IOW-uitkering (de wet inkomensvoorziening voor oudere werklozen). Dat bepleit de FNV in een brief die de bond aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De regeling zou per 1 januari 2024 worden afgeschaft, maar blijkt volgens de FNV nog steeds hard nodig.

De bond: "Helaas nemen werkgevers nog steeds bijna geen 60-plussers aan die hun baan zijn kwijtgeraakt, ondanks de krappe arbeidsmarkt. Als mensen hun pensioen naar voren zouden halen, moeten ze het grotendeels opeten. Dat geldt ook het aanspreken van het beetje spaargeld dat ze hebben, het moeten opeten van hun huis of het moeten teren op het inkomen van hun partner. Dat is niet wenselijk. Wij roepen het parlement op, een structurele regeling te maken van de bescheiden inkomensondersteuning die de IOW is."

De IOW is een uitkering waar 60-plussers na een WW-periode een beroep op kunnen doen en bedraagt bruto rond 1250 euro per maand. De sollicitatieplicht blijft tot een jaar voor de pensioenleeftijd.

De FNV is inmiddels begonnen met het voorbereiden van acties om haar wensen kracht bij te zetten. Zo is er een petitie, die rond 30 maart aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. Dan vindt daar een commissiedebat plaats over de uitvoering van de sociale zekerheid.