“We staan 3-1 voor op de volmachten en private equity”

Visie graphic via Pixabay

De consolidatie en het groter en machtiger worden van enkele partijen zien de local hero's bij de rondetafelbijeenkomsten die Nh1816 en De Goudse onlangs gezamenlijk organiseerden. niet als grote bedreiging, eerder als kans. “We staan 3-1 voor op de volmachten en private equity”, gaf een adviseur aan. Er is genoeg vraag vanuit consumenten en bedrijven maar adviseurs hebben vooral gereedschap nodig om het vak goed uit te oefenen (lees met de klant bezig zijn in plaats van met randzaken). De consolidatie op verzekeraarsniveau zet wel het sociale en solidariteit principe van verzekeringen onder druk. Verzekerbaarheid en betaalbaarheid van advies wordt daarbij steeds uitdagender.

Nh1816 en De Goudse: “Wat tevens opvalt is dat IT-investeringen voor ondernemers geen groot issue vormen, maar dat er wel behoefte is aan meer collectief bieden van hulpmiddelen en ondersteuning. Waardoor met name de efficiency in het gebruik wordt vergroot. Het vinden van goed personeel is wel een uitdaging voor veel adviseurs. De aanwezige ondernemers zien daarom een rol weggelegd voor de verzekeraars om het vak van financieel advies te promoten bij opleidingen en professionals, binnen en buiten de branche. Bijvoorbeeld door het bieden van gezamenlijke leertrajecten, stageplekken en gezamenlijk optrekken naar scholen. Perspectief van individuele kantoren vanuit een collectief organiseren en ondersteunen, dat is zeker een thema en invulling waar adviseurs open voor staan.”

‘Perspectief’ was de titel van de bijeenkomsten waarop Cas Verhage (commercieel directeur Nh1816) en Bernardo Walta (commercieel directeur De Goudse) met de adviseurs in gesprek gingen. Janwillem Swart (sr. manager commercie Nh1816) en Philip van Gangelen (manager verkoop erkend MKB-Adviseurs De Goudse) gingen aan de hand van enkele stellingen de diepte in om uitdagingen direct scherp te zetten.

Swart: “Onafhankelijke financieel adviseurs gaan voor langdurige relaties, gericht advies en willen dromen waarmaken van klanten. Het doel van Nh1816 en De Goudse is deze groep adviseurs te helpen de komende jaren succesvol en zelfstandig te blijven. De aanwezige ondernemers waren zeer open over de uitdagingen die hen dagelijks bezighouden. Denk aan het werven en behouden van goed personeel, investeren in en gebruik van ICT middelen en toepassen van wet- en regelgeving. Met support vanuit Nh1816 of De Goudse wordt geholpen om dit te realiseren en te vereenvoudigen.”