Verzekeringsvoorwaarden in onderlinge samenhang lezen

Tuin meubels via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0332) De consument heeft een beroep op haar inboedelverzekering gedaan omdat haar tuinmeubelen vanwege een storm zijn beschadigd. De verzekeraar heeft de claim afgewezen omdat geen sprake is van een verzekerde gebeurtenis. De Geschillencommissie komt tot het oordeel dat de consument niet heeft aangetoond dat sprake is van een verzekerde gebeurtenis. De verzekeraar mocht de claim (1.599 euro) afwijzen.

De commissie: “De consument is gehouden om aan te tonen dat de schade aan de tuinmeubelen is veroorzaakt door één van de in artikel 2.2.1 (van de voorwaarden, red.) genoemde gebeurtenissen. In voornoemd artikel staat namelijk een opsomming van gebeurtenissen die recht geven op een vergoeding van schade aan tuinmeubelen. Schade door storm staat daar niet bij, zodat de commissie van oordeel is dat de consument niet heeft aangetoond dat sprake is geweest van een verzekerde gebeurtenis.

“De stelling van de consument dat stormschade verzekerd is, mits er uitsluitingen van toepassing zijn, maakt het voorgaande niet anders. Het is vaste lijn van de commissie dat de artikelen in de verzekeringsvoorwaarden niet op zichzelf staan maar in onderlinge samenhang gelezen moeten worden. Dat in sommige gevallen wel dekking bestaat voor schade als gevolg van storm, betekent niet dat daarmee schade door storm altijd is verzekerd. De verzekeringsvoorwaarden zijn voldoende duidelijk op dit punt.”