“Verzekeraars registreren steeds meer mensen als fraudeur, niet altijd terecht”

Register via Pixabay

Verzekeraars registreren steeds meer klanten als fraudeur. Op dit moment staan er zo'n 18.200 vermeld in een frauderegister. Het leeuwendeel staat daar terecht in maar dat geldt niet voor iedereen, blijkt uit een analyse van de NOS van rechtszaken en uitspraken van klachteninstituut Kifid.

De NOS: “Hoewel de verzekeraars in de meeste zaken gelijk krijgen, werden meerdere autoverzekeraars en zorgverzekeraars de afgelopen jaren teruggefloten. Vaak was het oordeel dat ze iemand hadden beschuldigd zonder deugdelijk bewijs.”

Hoogleraar verzekeringsrecht aan de Erasmus Universiteit, Mop van Tiggele, is tegenover de NOS per saldo positief over het functioneren van het systeem: "Ik kan me voorstellen dat het vervelend is om onterecht geregistreerd te worden en om strijd te moeten voeren om uit het register te komen. Maar ik zie geen onbehoorlijke praktijken. De gevallen waarin de registratie niet zuiver is gegaan doen zeer, maar zijn in zekere zin het gevolg van de noodzaak die voor de financiële sector bestaat om te registreren. De groep die fraudeert, verdient registratie. Dat blijft voor mij de basis."