Verzekeraar hoeft geen excuses aan te bieden

Excuses via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0181) De Geschillencommissie kan niet beslissen over het al dan niet aanbieden van excuses door in dit geval de verzekeraar. Naar het oordeel van de commissie “veronderstelt excuses een gemoedstoestand die de commissie niet aan partijen kan opleggen. Voor het oprecht doen laten overkomen van excuses is nodig dat de verzekeraar spijt heeft en die is niet gebleken. Los daarvan begrijpt de commissie de verzekeraar wel dat hij geen excuses wil aanbieden. Het gaat in deze kwestie om een discussie over de dekking, die is ingegeven doordat de consumenten de verzekeraar bij het indienen van de claim niet hebben voorzien van alle relevante informatie”.

Scheur

De consumenten stellen dat ze schade hebben geleden door renovatiewerkheden aan de woning van de buren in 2021. Univé Dichtbij Brandverzekeraar weigert de schade te vergoeden omdat de consumenten de medewerkingsplicht hebben geschonden. De Geschillencommissie is van oordeel dat de consumenten de medewerkingsplicht inderdaad hebben geschonden, maar dat de verzekeraar onvoldoende heeft aangetoond dat hij daardoor in een redelijk belang is geschaad. De verzekeraar heeft verder onvoldoende aangetoond dat de (meer)schade niet is gedekt, zodat hij de schade van de consumenten alsnog dient te vergoeden.

De commissie: “Uit het expertiserapport en de door partijen overgelegde foto’s valt niet uit te sluiten dat de al bestaande scheur in de muur - die eerst na een uitvergroting zichtbaar is - door de renovatiewerkzaamheden groter is geworden en dat van (meer)schade kan worden gesproken. Gelet hierop had het op de weg van de verzekeraar gelegen hier nader onderzoek naar te doen, zoals hij dat ook zou hebben moeten doen als consumenten verzekeraar wel volledig hadden geïnformeerd. Dat de verzekeraar pas op een later moment over de volledige informatie beschikte, doet daaraan niet af. Het komt voor risico van de verzekeraar dat hij geen nader onderzoek heeft verricht. In het verlengde hiervan heeft de verzekeraar onvoldoende aangetoond dat er geen dekking is voor de geclaimde (meer)schade. De verzekeraar dient de door de expert vastgestelde (meer)schade (circa 1.600 euro, red.) dan ook alsnog te vergoeden.”