"Verplichte AOV zelfstandigen wordt uitgeklede basisregeling"

Panel (2) 15-05-2023 RADI AOV

RADI AOV gaat een kennisdocument opstellen over de verplichte AOV voor zelfstandigen waar het kabinet op inzet. “Daarin”, aldus RADI AOV, “worden de uitdagingen stuk voor stuk geschetst, met daarbij de hoognodige uitleg over die uitdagingen. Want feiten en fabels lopen in dit vraagstuk almaar door elkaar heen.”

RADI AOV organiseerde onlangs een bijeenkomst met deskundigen en een enkele politicus over de beoogde verplichte AOV.

RADI AOV verwacht een uitgeklede basisregeling en hoopt dat die slechts een eerste stap zal zijn, op weg naar een nieuw stelsel. “Vanwege de haalbaarheid en de beheersing van de kosten is de kans groot dat we uitkomen op een regeling met voor iedereen eenzelfde eigen risicoperiode, van twee jaar, een beperkte uitkering van ten hoogste 70 procent van het minimumloon, het begrip gangbare arbeid als dekking, geen opt-out voor zelfstandigen die zelf een AOV hebben.

Uitvoering groot probleem

RADI AOV: “Tot nu toe werd gesproken over keuzemogelijkheden in de wet. Met zelfs een opt-out voor zelfstandigen die liever vasthouden aan hun eigen AOV. Dat lijkt allemaal illusie, als er iets moet komen dat haalbaar is. De uitvoering gaat een heel groot probleem worden. De Belastingdienst krijgt moeite met het innen van de premies. Het UWV zal gaan worstelen met uitvoeren van de regeling.

“De angst is groot dat we blijven hangen op een noodverband, met veel tekortkomingen, en dat we het stelsel van arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen niet structureel aanpakken. Eigenlijk moet het hele stelsel van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen op de schop. Liever willen we een algemene basisvoorziening die geldt voor alle werkenden. Dat moet dan eerlijk en betaalbaar zijn voor heel werkend Nederland. Gebaseerd op fair pay (een eerlijke beloning voor je werk) en met een level playing field (gelijke kansen en kosten voor zelfstandigen en werknemers)."

Foto van links naar rechts: Peter Loozen (UWV), Cosmas Blaauw (SharePeople), Margreet Drijvers (PZO), Maudie Derks (Acture), Ruud Houtzager (gespreksleider namens RADI AOV) en Henk Vermeer (BBB).