Overheid int tot nu toe 40 mille bij daders coronarellen

Avondklokrellen dichtgetimmerde winkel

Er is een significant bedrag aan schadevergoeding opgelegd aan daders van de coronarellen maar nog slechts een klein bedrag is al daadwerkelijk verhaald. Dat antwoordt minister Yesilgöz-Zegerius in antwoord op Kamervragen. De minister verzekert de Kamer dat het “mijn ambitie is om daders zoveel als mogelijk te laten betalen voor de aangerichte schade”.

Van 55 daders zijn (tot nu toe) vonnissen bekend waarbij een schadevergoedingsmaatregel is opgelegd. Hiermee is een totaal schadebedrag van ruim 551.000 euro gemoeid. Deze schadevergoedingen komen ten goede aan 70 benadeelde partijen. Op 19 januari 2022 was ruim 36.700 euro geïnd. “Aan de inning van het resterende geld wordt volop gewerkt”, aldus de minister.

Het algemene beeld is volgens Yesilgöz-Zegerius dat de daarvoor in aanmerking komende ondernemers inderdaad zijn gecompenseerd voor hun schade en dat diverse daders zijn veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding, maar dat lang niet alle schade aan daders gekoppeld en dus op hen verhaald zal kunnen worden.

228.150 euro uitgekeerd vanuit regeling

Vanuit de Regeling bedrijvenschade coronarellen is aan 36 ondernemers in totaal een bedrag van 228.150 euro aan schade vergoed. De totale verzekerde schade als gevolg van deze rellen wordt door het Verbond van Verzekeraars geschat op een miljoen. De minister: “Verzekeraars kunnen vervolgens via subrogatie in de rechten van het slachtoffer treden, waarbij zij in een civiele procedure de schade kunnen verhalen op de daders. In hoeverre verzekeraars van deze mogelijkheid gebruik maken is een keuze die aan de verzekeraars is. Ik sta in contact met het Verbond van Verzekeraars om te vernemen hoe dit verloopt.”