Onduidelijkheid over gecontracteerde zorg risico voor verzekerden

Operatiekamer via Pixabay 2

Bij hun keuze wel of niet over te stappen van zorgpolis was ruim een derde van alle verzekerden zich er niet van bewust dat er nog onderhandelingen liepen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars over de te vergoeden zorg. En zeventig procent van de verzekerden die dit jaar zijn overgestapt, heeft dat gedaan vanwege de prijs van de zorgverzekering. Dat volgt uit de resultaten van het consumentenonderzoek zorgverzekeringsmarkt 2023 dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft gehouden. Onduidelijkheid over gecontracteerde zorg en nadruk op prijs leiden tot risico’s dat de zorgpolis niet aansluit bij de verwachtingen of behoefte van de verzekerde. De ACM vindt het van belang dat verzekeraars en zorgaanbieders in november klaar zijn met onderhandelen zodat verzekerden informatie over vergoeding van zorg kunnen meenemen bij het kiezen van hun zorgverzekering. Dat sluit aan bij de oproep van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan zorgverzekeraars tot meer duidelijkheid voor verzekerden tijdens het overstapseizoen.

De ACM: “Om verzekerden in staat te stellen om een verzekering te kiezen die bij hen past, moet naast de prijs ook duidelijk zijn bij welke zorgaanbieders de zorg geheel of slechts gedeeltelijk wordt vergoed. Verzekeraars, zorgaanbieders én vergelijkingssites moeten hun best blijven doen om hiervoor te zorgen.”