Minister bestrijdt risicoselectie bij zorgverzekering

Operatiekamer via Pixabay 2

Minister Kuipers sorteert voor op mogelijk excessieve vereveningsresultaten van zorgverzekeraars, om te voorkomen dat zij zich versterkt richten op gezonde verzekerden. Dit laatste mede onder invloed van het wegvallen in 2023 van het restant collectiviteitskorting bij de basisverzekering.

De minister: “Ik heb besloten om voor 2023 een eenmalige bandbreedte op polisniveau in te zetten die zich richt op het aanpakken van excessen in vereveningsresultaat. De ACM en de NZA geven namelijk aan dat, mede door het afschaffen van de collectiviteitskorting op de basisverzekering per 2023, er in het komende overstapseizoen een scenario denkbaar is waarin zorgverzekeraars een ongewenste focus vertonen gericht op het aantrekken van gezonde verzekerden.

“Het afschaffen van de collectiviteitskorting op de basisverzekering per 2023 zou er toe kunnen leiden dat een substantieel deel van de nu collectief verzekerden overstapt. Ook de verwachte premiestijging voor 2023 en de toegenomen inflatie kunnen tot gevolg hebben dat verzekerden meer dan nu op zoek gaan naar manieren om op hun zorgpremie te besparen. Het is voorstelbaar dat zorgverzekeraars op deze ontwikkelingen gaan acteren en komend overstapseizoen (meer) polissen gericht op overgecompenseerde, gezonde verzekerden in de markt zetten.

“Alles overwegende heb ik besloten om eenmalig een bandbreedte van +/- 50 euro en met een nacalculatie van 75 procent in te zetten voor het vereveningsmodel 2023. Ik ben van mening dat dit een goede manier is om prikkels tot risicoselectie te beperken.

“Ik zal mij samen met Zorgverzekeraars Nederland, zorgverzekeraars, onderzoeksbureaus en het Zorginstituut vol inspannen om tot een goede ex ante oplossing te komen voor het model 2024. “