Kwart inwoners Zuid-Nederland verwacht binnen tien jaar nieuwe watersnoodramp

Overstroming via Pixabay

Bijna een kwart (23 procent) van de inwoners van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg verwacht binnen tien jaar een volgende nationale watersnoodramp. Bovendien denkt 50 procent dat binnen 100 jaar een deel van Nederland onder water staat. En hoewel ruim elf procent van de inwoners wel eens te maken heeft gehad met water in huis als gevolg van een hoog waterpeil, heeft bijna 65 procent geen maatregelen genomen om hun huizen daartegen te beschermen. 

Dit blijkt uit een onderzoek van Nationale-Nederlanden. De belangrijkste preventieve maatregel die de respondenten wél hebben genomen is het aanleggen van een groene tuin met weinig tegels, zodat regenwater goed weg kan zakken (31,7 procent). Een enkeling heeft zandzakken in huis of een extra hoge drempel in de deuropening. 

Aanleiding voor het onderzoek is het feit dat het dit jaar 70 jaar geleden is dat de Watersnoodramp plaatsvond. De rechtsvoorgangers van Nationale-Nederlanden waren nauw bij de schadeafhandeling betrokken. Ook in de grote landelijke hulpactie lieten de maatschappijen zich niet onbetuigd. Medewerkers zamelden geld in voor de slachtoffers en er werd een donatie gedaan aan het Nationaal Rampenfonds.

De schade door overstroming van primaire waterkeringen - keringen die het land beschermen tegen het buitenwater als de zee, de grote rivieren of het IJsselmeer - wordt nog door geen enkele verzekeraar gedekt. "Dat vraagt om een collectieve aanpak", aldus Maurice Koopman (CEO Schade & Inkomen NN). "Verzekeraars kunnen de omvang van dit soort risico’s namelijk niet individueel dragen. In samenwerking met het Verbond van Verzekeraars en de overheid zijn we naar de mogelijkheden aan het kijken om ook het risico van overstromingen van de primaire waterkeringen te verzekeren."

Deze aanpak is volgens Koopman van groot belang. "Veel klanten denken namelijk dat ze tegen alle overstromingen verzekerd zijn. Dat is op dit moment dus niet het geval en dat is onwenselijk. We leggen dan ook de nadruk op een dekking voor alle particuliere klanten tegen alle overstromingsrisico’s. De aanpak heeft hoge prioriteit. Dankzij onze goede samenwerking heb ik er alle vertrouwen in dat we samen in 2025 ook de overstromingen van primaire waterkeringen kunnen verzekeren."