Klimaatrisico’s verzekerbaar als we gedrag veranderen

Webinar klimaatrisico's 15 maart 2022

Overstromingsschade secundaire waterkeringen kan waarschijnlijk voortaan standaard op beurspolissen meeverzekerd worden. Dat werd gezegd tijdens het dinsdag gehouden webinar ‘Klimaatrisico’s: (hoe) te verzekeren?’ met Adfiz, Verbond van Verzekeraars, a.s.r. en financieel adviseur Ron Heuts.

Veel aandacht tijdens het webinar was er voor de watersnood in Limburg vorig jaar. Volgens Timo Brinkman (deskundige klimaatrisico’s bij het Verbond van Verzekeraars) een calamiteit die absoluut is toe te schrijven aan klimaatverandering. Hetzelfde geldt volgens hem de in verzekeringskringen beruchte hagelcalamiteit in 2016 in Brabant. De recente ‘februari-stormen’ zijn volgens Brinkman minder toe te schrijven aan verandering van het klimaat. “Dat zou wel het geval zijn als we hier grote cyclonen zouden krijgen.”

Bij de afwikkeling van de schade in Limburg bleek dat niet iedereen (adequaat) verzekerd was. Geeke Feiter, directeur Verbond van Verzekeraars: “In het mkb-segment zijn polissen op de beurs terechtgekomen, waar overstroming standaard is uitgesloten.”

Inmiddels is er overleg met de VNAB en onderzoek geweest. De VNAB kijkt nu of en in hoeverre dit standaard voor beurspolissen kan worden uitgebreid.

Ondertussen hebben verzekeraars hun dekking sowieso uitgebreid of verbeterd, en het webinar gaf financieel adviseurs dan ook mee deze mogelijkheden goed te bekijken en voor hun klanten in te zetten. Dat is op dit moment ook makkelijker te doen, omdat de ramp nog vers in het geheugen ligt. Ron Heuts: “Als je het nu over overstromingsschade hebt, hoef je niet zo te ‘duwen’. Een jaar geleden was dat heel anders; de overstromingen van 1993 en ‘95 waren uit het collectieve geheugen verdwenen en mensen dachten dat het zo’n vaart wel niet meer zou lopen.”

Heuts pleitte er nog wel voor om ook bedrijfsschade bij overstroming in polissen op te nemen. Heuts: “Al was het alleen al omdat bedrijfsschadeverzekeraars belang hebben bij het treffen van noodvoorzieningen, waardoor ondernemers hun bedrijf sneller weer kunnen opstarten.”

Van groot belang is om duidelijk te zijn over wat wel en wat niet verzekerd is. Op dit punt ligt ook een rol voor de adviseur, aldus de tafelpartners. Het Verbond is bezig om de verzekeringskaarten op het punt van overstromingsschade te verbeteren.

Overstromingsschade primaire waterkeringen blijft een onderwerp van overleg tussen verzekeraars en overheid. Verzekeraars zeggen dit risico alleen niet te kunnen dragen.

Meebewegen

Klimaatrisico’s kunnen echter niet alleen door verzekeringen worden opgevangen. Feiter: “We moeten niet de kans missen om het risico te mitigeren en kijken naar manieren waarop we het tij kunnen keren.” Brinkman: “Wij zijn tot nu toe heel afhankelijk van de overheid. Alleen kun je op individueel niveau veel doen om schade te voorkomen, zoals preventie en klanten tijdig waarschuwen voor een zware storm. Klimaatrisico’s nemen toe. Dat heeft impact op de verzekerbaarheid. Wij kunnen meebewegen als sector. Maar dan we moeten wel aan de slag.”

Het Verbond zegt de KNMI-scenarios 2023 absoluut te gaan doorrekenen. “Maar”, aldus Brinkman, “de grootste onzekerheid is ons eigen gedrag: gaan we temperatuurstijging voorkomen?”

Brinkman gaf nog als tip aan adviseurs mee: Klimaateffectatlas.nl. Daarop zijn kaarten te vinden die het overstromingsrisico inzichtelijk maken.

Erik Heijkamp (senior schade-expert) bij a.s.r. vertelde over de expertinzet in Limburg. Alle partijen waren er het over eens dat het enorm goed geweest dat het verzekeringsbedrijf meteen zijn gezicht in Limburg heeft laten zien. Mensen willen in een noodsituatie hulp en gerust gesteld worden. Heuts en andere medewerkers van zijn kantoor trokken ook laarzen aan en bezochten klanten. “Je gezicht laten zien op zo’n moment is zó belangrijk.”