Kifid: ‘nietje’ voor klager

Magazines via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0368) Door opslag in brandwerende koffers zijn de nietjes van unieke comics van de consument gecorrodeerd. De Geschillencommissie oordeelt dat de verzekeraar dekking mag afwijzen, omdat geen sprake is van een plotselinge gebeurtenis.

De waardevermindering van de comics die in de brandwerende koffers hebben gezeten, is begroot op 4.915 euro..

De commissie: “De consument relateert de consument de tijd waarin de nietjes in de brandwerende koffers zijn gecorrodeerd aan de gemiddelde levensduur van een nietje. Volgens hem kan worden aangenomen dat de nietjes in een kort tijdsbestek zijn gecorrodeerd, omdat de gemiddelde levensduur van de nietjes veel langer is dan het jaar dat de comics in de brandwerende koffers hebben gezeten. Wanneer de nietjes gedurende dit jaar gecorrodeerd zijn, is daarmee volgens de consument niet relevant. De commissie gaat hier niet in mee. Het begrip dat hier ter discussie staat is niet ‘kort’, maar ‘plotseling’. Gelet op de betekenis in de Van Dale ‘van het ene moment op het andere’ en ‘opeens’ heeft de verzekeraar naar het oordeel van de commissie terecht aangevoerd dat een ‘plotselinge’ gebeurtenis in ieder geval niet een jaar kan duren.”