Inwerkingtreding Besluit IKV nog een jaar later

Karien van Gennip 2022

De inwerkingtreding van het besluit tot wijziging van het Besluit SUWI en het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen inzake de inkomstenverhouding (Besluit IKV) wordt met nog een jaar uit gesteld naar 1 januari 2026.

“Niet vanwege bezwaren rondom complexiteit”, schrijft minister van Gennip, “maar omdat recent is gebleken dat UWV op dit moment niet kan garanderen dat het Besluit IKV per 1 januari 2025 geïmplementeerd kan worden. Dit komt door werkzaamheden die UWV moet verrichten aan ICT-systemen die cruciaal zijn voor onder meer de uitkeringsverstrekking en de toerekening van uitkeringen aan werkgevers. Een deel van deze systemen is verouderd, wat de foutgevoeligheid vergroot. In september 2022 zijn binnen UWV nieuwe inzichten ontstaan over de urgentie, reikwijdte en impact van deze vervanging. Spoedige vervanging is noodzakelijk om de uitkeringsverstrekking niet in gevaar te brengen. Doordat UWV prioriteit moet geven aan deze vervanging blijft er onvoldoende capaciteit over om te garanderen dat het Besluit IKV per 2025 geïmplementeerd kan worden.”

In het Besluit inkomstenverhouding is geregeld wat een inkomstenverhouding (IKV) is, en wanneer deze start en eindigt. Als het besluit in werking treedt, moet de werkgever een werknemer in meer situaties in een nieuwe inkomstenverhouding of in afzonderlijke inkomstenverhoudingen in de loonaangifte opnemen.