Initiatiefwet wil eigen risico zorgverzekering afschaffen

Rood kruis

De internetconsultatie is gestart van de Initiatiefwet Hijink afschaffing eigen risico zorgverzekering. Het idee is om zowel verplicht als vrijwillig eigen risico af te schaffen. De consultatie sluit op 24 april.

Het is overigens niet erg waarschijnlijk dat dit wetsvoorstel het gaat halen, tenzij er een politieke aardverschuiving optreedt. Het huidige kabinet wil het eigen risico duidelijk handhaven.

De toelichting leest: “Deze initiatiefwet verandert de systematiek van de zorgverzekering en de zorgtoeslag op vier belangrijke punten. Ten eerste wordt het vrijwillig eigen risico afgeschaft. Hierdoor verdwijnt de situatie dat mensen die de pech hebben zorg nodig te hebben hier ook nog extra voor moeten betalen.

“Ten tweede wordt het vrijwillig eigen risico afgeschaft. Hierdoor wordt de mogelijkheid beëindigd voor mensen die weinig zorg gebruiken om zich gedeeltelijk te onttrekken aan de solidariteit binnen de Zvw. Daarnaast beschermt het mensen tegen hoge kosten, op het moment dat zij onverwacht toch zorg nodig hebben.

“Ten derde wordt de financieringssystematiek van de zorgverzekeringswet gewijzigd. Het aandeel van de inkomensafhankelijke bijdrage in de financiering wordt daarbij verhoogd van 50 naar 53 procent, waarbij de aftoppingsgrens wordt afgeschaft zodat de allerhoogste inkomens of hun werkgevers hun eerlijke deel gaan bijdragen. Daarnaast wordt er een extra rijksbijdrage van vier procent geïntroduceerd. Hierdoor daalt het aandeel van de nominale premie en de rijksbijdrage kinderen van 50 naar 43 procent, waardoor de nominale premie niet hoeft te stijgen, maar zelfs licht kan dalen bij gelijkblijvende zorguitgaven.

“Ten slotte wordt de Wet op de zorgtoeslag aangepast, om te voorkomen dat de zorgtoeslag daalt als gevolg van de afschaffing van het verplicht eigen risico. Het gemiddeld betaalde bedrag aan verplicht eigen risico is namelijk onderdeel van de standaardpremie op basis waarvan de hoogte van de zorgtoeslag wordt berekend. Daartoe past deze wet de percentages van het drempelinkomen waarop de normpremie voor de zorgtoeslag gebaseerd wordt aan. Hierdoor krijgen mensen die recht hebben op zorgtoeslag ongeveer evenveel zorgtoeslag als voor de afschaffing van het eigen risico.”