Geschillencommissie blaast klacht omver

Huisje graphic via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0053) De consumenten hebben schade aan de beplanting in de tuin doordat tijdens een storm het dak van het tuinhuis van de buren is afgewaaid. De Geschillencommissie oordeelt dat de verzekeraar dekking mocht weigeren.

De consumenten vorderden een bedrag van 12.808,50 euro: 1.270,50 euro aan opruimkosten en 11.535 euro voor het herplanten van de gesneuvelde bomen.

De commissie: “Uit de voorwaarden blijkt voldoende duidelijk dat door storm voortbewogen zaken onder het begrip storm vallen. De verzekeraar heeft voldoende bewezen dat in dit geval het dak van het tuinhuis van de buren is afgewaaid door de storm. Het is ook voldoende duidelijk dat schade aan de tuinaanleg door weer en weersinvloeden is uitgesloten van dekking. Aangezien het begrip ‘storm’ redelijkerwijs valt onder het begrip ‘weer en weersinvloeden’ en daarmee het afwaaien van het dak van het tuinhuis daar ook onder valt, mocht de verzekeraar dekking weigeren.

“Hoewel het voor de consumenten wellicht duidelijker was geweest als de nadere omschrijving van het begrip ‘storm’ vooraan had gestaan, brengt dit enkele feit niet mee dat er in dit geval sprake is van onduidelijkheid in de voorwaarden. Het is niet ongebruikelijk dat er een begrippenlijst met kernbegrippen in de voorwaarden staat en dat er daarnaast ook een lijst met nadere uitleg is. Hadden de consumenten de gehele voorwaarden doorgenomen, dan waren zij ook bij de nadere uitleg van wat onder storm verstaan wordt en verzekerd is uitgekomen en hadden zij daar kennis van kunnen nemen.

“Daarnaast is volgens de commissie voldoende duidelijk dat de verzekeraar met weer en weersinvloeden zoals bedoeld in artikel 3.1 van de voorwaarden een ruimere uitsluiting heeft willen opnemen dan storm alleen. Kennelijk heeft de verzekeraar ervoor gekozen om in sommige gevallen alleen schade door storm te dekken of uit te sluiten en in andere gevallen, zoals in het geval van de tuinaanleg, alle weer en weersinvloeden uit te sluiten. Het is verder een feit van algemene bekendheid dat een storm een weerfenomeen is dat valt onder het bredere begrip van weer en weersinvloeden.”