Frituren, Bakken en Koken-clausule terecht ingeroepen

Frituren friteuse via Pixabay

(Rechtspraak) Verzekerde moet bewijzen dat de brand in zijn cafetaria niet is vergroot door het niet naleven van de schoonmaakclausule in de polis. Dat bewijs volgt niet uit de door verzekerde overgelegde rapporten. De vordering (circa 87 mille) wordt afgewezen.

De Rechtbank Amsterdam: “De rapporten van Efectis en NLOI bevatten geen andere informatie die bewijst dat de schade niet is vergroot door de vervuiling. In de rapporten wordt wel geageerd tegen de conclusie van I-TEK dat in de behuizing van de afzuigmotor sprake was van ‘de nodige (brandbare) vervuiling’ ten tijde van het ontstaan van de brand, gelet op de aantasting van de afzuigmotor en de directe omgeving daarvan. Efectis en NLOI wijzen daarbij op de omstandigheden dat [eiser] (naar eigen zeggen) nauwelijks met olie bakte en dat de monteur de heer [naam] in september 2020 bij zijn inspectie heeft geconstateerd dat er zo weinig vervuiling aanwezig was dat reiniging van de kanalen niet nodig was. [Eiser] heeft in deze procedure gesteld dat de installatie niet vervuild was, maar die conclusie wordt in de rapporten van Efectis en NLOI niet getrokken. Sterker nog, Efectis geeft juist expliciet aan dat er altijd sprake zal zijn van vervuiling, behalve op het moment dat het kanaal net is gereinigd. De rechtbank volgt deze stelling van [eiser] dan ook niet. Het staat verder vast dat de afzuigapparatuur in zijn geheel (al enige tijd) niet was schoongemaakt. [naam] heeft ook verklaard dat er geen vervuiling van meer dan 1mm te zien was, wat iets anders is dan geen vervuiling. De rechtbank maakt uit dit alles op dat er, ook als er maar weinig werd gebakken en gefrituurd, enige mate van vervuiling in de afzuigapparatuur aanwezig was ten tijde van de brand. Aldus is niet gebleken dat er geen vervuiling aanwezig was die schade kan hebben vergroot.”