Eerste ideeën Verbond over dekking overstromingsschade primaire waterkeringen

Overstroming via Pixabay

Een poolconstructie met solidariteit. Dat is een van de ideeën van het Verbond van Verzekeraars om overstromingsschade door primaire waterkeringen toch verzekerbaar te maken. Andere ideeën: privaat lijkt zes tot negen miljard euro verzekerbaar, overheidsdeelname is noodzakelijk, dekking betreft alleen overstroming, de focus is op property, de dekking geldt particulier en mkb, premiedifferentiatie locatie en preventie lijken nodig. Verder zou er één loket moeten komen voor gedupeerden: de eigen verzekeraars. Business interruption is nog in onderzoek.

Deze ideeën- nog in projectfase - presenteerde beleidsadviseur Timo Brinkman van het Verbond op het vorige week gehouden Zakelijk Platfom van Adfiz met als thema’s duurzaamheid en verzekerbaarheid.

Brinkman vertelde over de verzekerbaarheid van klimaatrisico's, de impact die klimaatverandering heeft op de samenleving en de taak (én kansen) die er voor onze sector ligt om burgers en bedrijven daarvan bewust te maken en op voor te bereiden. Tools als de Klimaateffectatlas, waarmee tot op het adres nauwkeurig kan worden achterhaald welke klimaatrisico's er zijn, vormen daarbij voor adviseurs een goed uitgangspunt. Want het is een gegeven dat we in de toekomst vaker te maken krijgen met extremen zoals de droogte van deze zomer, de overstromingen in Limburg en Brabant van vorig jaar en de hagel van 2016.

Gat tussen verzekerde en onverzekerde klimaatschades groot

Remco Verduijn van Hoffelijk trad traditiegetrouw op als eerste spreker tijdens het plenaire deel van de bijeenkomst. In een klein kwartier nam hij de aanwezigen mee door de – voor de sector – belangrijkste maatregelen uit de Miljoenennota: de energiemaatregelen, het herstelplan voor de box-3 belasting en de verlaging en afschaffing van de schenkingvrijstelling eigen woning.

Wouter Bosschaart, Director Strategy Consulting van Aon, schetste de internationale ontwikkelingen als het gaat om duurzaamheid en verzekerbaarheid. Hij illustreerde hoe fysieke klimaatschades toenemen en het gat tussen verzekerde en onverzekerde klimaatschades groot is. Ook schetste hij de trend dat aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden om bij te dragen aan verduurzaming voor klanten én de verzekeringssector toenemen door druk vanuit politiek en toezichthouders. Vervolgens liet hij zien hoe Aon hier op reageert door bij te dragen aan versnelling van de transitie, de weerbaarheid van bedrijven te vergroten en inzicht te bieden om bedrijven te beschermen tegen eventuele aansprakelijkheid.

Bij de lancering van ons kennisportaal Klimaatrisico’s presenteerde Adfiz ook een uitgebreide analyse van de polisvoorwaarden die gaan over klimaatrisico’s. Hiermee is het voor adviseurs makkelijker om te identificeren welke dekking verschillende verzekeraars wel en niet bieden. Deze analyse werd gemaakt door Sietze de Jong van Poliskraker. Hij vertelde over de totstandkoming van de analyse en de uitdagingen (zoals begripsomschrijvingen in de voorwaarden) die daarbij speelden.