Consumentenbond dient handhavingsverzoek in bij NZa

Operatie via Pixabay blauw

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de contractering van zorgaanbieders dit jaar weer niet rond is bij de start van het overstapseizoen. De Consumentenbond vraagt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) nu om in te grijpen. Daarnaast signaleert de Consumentenbond nog veel meer knelpunten in de zorg. Deze zijn opnieuw met demissionair minister Kuipers (VWS) gedeeld.

De bond: "DSW is nu bijvoorbeeld nog in onderhandeling met 41 procent van de ziekenhuizen, Zilveren Kruis met 50 procent, CZ met 71 procent, Menzis met 86 procent en VGZ zelfs met 89 procent. CZ heeft wel een garantie afgegeven voor vergoeding van de ziekenhuizen waarmee ze nog in onderhandeling zijn."

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: "Verzekeraars vragen consumenten feitelijk om blind te tekenen. Want hoe kun je een passende zorgverzekering kiezen als essentiële informatie ontbreekt? Als nog niet bekend is of het ziekenhuis bij jou in de buurt is gecontracteerd, of de zorgverlener waar je naar toe wilt?

"De Consumentenbond signaleert al jaren dat de contractering veel te laat rond is, maar er is nauwelijks verbetering. Voor ons is de maat vol, en daarom dienen we nu een handhavingsverzoek in. Dit betekent dat wij de NZa – als toezichthouder binnen het zorgstelsel – vragen om in te grijpen. En als dat niet tot een oplossing leidt, schromen we niet om andere juridische maatregelen te treffen."

Drastische afname aantal restitutiepolissen

De Consumentenbond ziet in de zorg nog veel meer knelpunten voor consumenten die opgelost moeten worden. "Zoals", aldus Molenaar, "de drastische afname van het aantal restitutiepolissen, het selecteren op prijs in plaats van kwaliteit, de volumeplafonds, de kloonpolissen en de wachtlijsten. Opmerkelijk is ook het feit dat zorgverzekeraars met duizenden zorgverleners in de GGZ geen contract afsluiten, terwijl de wachtlijsten in deze sector de spuigaten uitlopen."