Auto kwijt, maar geen verzekeringsdekking

Auto achterlicht via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0840) De consument doet een beroep op zijn autoverzekering wegens schade door diefstal of verduistering van de verzekerde auto. De consument heeft niet aangetoond dat er sprake is van een verzekerde gebeurtenis. De Geschillencommissie wijst de vordering af.

De consument heeft op 17 januari 2022 zijn auto via internet te koop aangeboden. Diezelfde avond werd de consument benaderd door een potentiële koper. Op 18 januari 2022 heeft de consument de auto bij de RDW overgeschreven op naam van de tegenpartij, nadat de consument op de telefoon van de tegenpartij had gezien dat de tegenpartij een koopsom van 18.000 euro had overgemaakt op de bankrekening van de consument. De consument heeft de auto met autosleutels aan de tegen- partij meegegeven. Omdat achteraf bleek dat de betaling niet tot stand was gekomen is er telefonisch contact geweest tussen de consument en de tegenpartij voor een betalingsafspraak. De consument heeft de koopsom echter niet ontvangen van de tegenpartij en hij heeft na vele gedane pogingen om de koopsom alsnog te ontvangen, de auto door de politie als gestolen laten registreren bij de RDW en het kentekenbewijs weer teruggenomen. Bij de verzekeraar heeft de consument zijn auto als gestolen gemeld en verzocht om een schade- vergoeding op grond van de verzekeringsvoorwaarden.

Vrijwillig

De commissie: "Niet ter discussie staat dat de consument de auto en de autosleutels vrijwillig heeft afgestaan aan de tegenpartij in de veronderstelling dat de koopprijs was betaald. De tegenpartij had op dat moment dus toestemming van de consument om de auto mee te nemen met als doel de auto in het vermogen te brengen van de tegenpartij. Dat de consument de koopprijs niet daadwerkelijk heeft ontvangen, doet daar niet aan af. Op grond van artikel 3:84 lid 1 jo 90 BW is er sprake van een geldige overdracht van de auto door bezitsverschaffing en is de tegenpartij hierdoor eigenaar van de auto geworden. Bij het meenemen van de auto door de nieuwe eigenaar, kan niet meer worden gesproken van “iets dat van een ander is wegnemen”. Alleen al gelet hierop is er geen sprake van diefstal.

"Partijen discussiëren voornamelijk over de definitie “verduistering”. In de voorwaarden wordt het begrip verduistering genoemd en nader omschreven. Verduistering is beperkt tot de situatie waarin “iemand de auto leende met toestemming van de eigenaar. En die auto niet is teruggebracht terwijl dat wel moest”. Alleen in dat geval is er dekking onder de verzekering."