Adfiz: wees alert op onterecht WIA-voorschot

Euro's 50 via Pixabay

Adfiz roept adviseurs op alert te zijn op onterechte WIA-voorschotten. Adfiz: “Als mensen een voorschotuitkering ontvangen moeten zij die terugbetalen als blijkt dat er bij de daadwerkelijke beoordeling geen recht op een uitkering of op een lagere uitkering is. Als tijdelijke maatregel (wegens de achterstand bij de sociaal-medische beoordelingen door UWV, red.) geldt dat deze voorschotten niet worden geclaimd bij personen bij wie het voorschot niet of slechts gedeeltelijk verrekend kan worden met een WW- of WIA-uitkering. Deze tijdelijke maatregel wordt, volgens de Voorjaarsnota van het Kabinet, verlengd tot eind 2024. 

“De overheid heeft aangegeven dat een achteraf ten onrechte verstrekt voorschot geen gevolgen mag hebben voor de gedifferentieerde premie van middelgrote of grote werkgevers. Het is belangrijk dat je hier alert op bent, om te voorkomen dat de werkgever alsnog opdraait voor zo’n onterecht voorschot.”