Aankoopbedrag Playstation 5 kwijtgespeeld…

Playstation via Pixabay graphic

(Kifid-uitspraak GC 2023-0330) De consument heeft met zijn creditcard een betaling gedaan voor een Playstation 5 aan een webshop. De consument heeft de Playstation 5 nooit ontvangen en de webshop bleek achteraf nep te zijn. De Geschillencommissie is van oordeel dat ICS niet gehouden is tot vergoeding van het betaalde bedrag. Er is niet voldaan aan de voorwaarden voor de aflevergarantie. Daarnaast heeft de consument instemming verleend voor de betaling. Ook op grond van de wet is ICS niet gehouden het bedrag aan de consument te vergoeden. De vordering (525,99 euro) van de consument wordt afgewezen.

De commissie: “Het staat vast dat de consument de betaling aan [webshop x] zelf heeft uitgevoerd. De consument heeft door middel van twee verschillende wachtwoorden toestemming gegeven voor de betaling.

“Er is dus sprake van een toegestane betalingstransactie (artikel 7:522 van het Burgerlijk Wetboek). Hieraan doet niet af dat de consument in de veronderstelling was dat hij de
betaling deed aan [de verkopende webshop]. Op grond van artikel 7:533 lid 4 van het BW en artikel 10 van de algemene voorwaarden dient ICS in dat geval de transactie uit te voeren en kan de transactie niet meer geannuleerd worden.

“Volgens artikel 7:530 lid 1 BW kan de consument bij een toegestane betalingstransactie het bedrag van ICS terugvragen, als bij het toestaan van de transactie het precieze bedrag niet gespecificeerd is en het bedrag van de betalingstransactie hoger ligt dan de betaler op grondvan zijn eerdere uitgavenpatroon, de voorwaarden en relevante aspecten van de zaak, redelijkerwijs had kunnen verwachten. In het geval van de consument is niet voldaan aan deze voorwaarden en kan hij op grond van artikel 7:530 lid 1 BW geen aanspraak maken op vergoeding door ICS

“Uit artikel 17.1 sub a van de algemene voorwaarden volgt dat het aankoopbedrag rechtstreeks aan de ‘acceptant’ betaald moet zijn die ook het product moet leveren. In dit geval is niet voldaan aan de voorwaarden voor de aflevergarantie nu de consument heeft betaald aan [webshop x] maar het [de verkopende webshop] is die het product moet leveren. Er is dus niet voldaan aan artikel 17.1 van de algemene voorwaarden. Of de consument zich ervan bewust was dat hij niet rechtstreeks aan de verkoper betaalde, is daarbij niet van belang.”