Het verschil maken

Ron Gardenier NVGA 2022

(Opinie Ron Gardenier, voorzitter NVGA, in VVP 06-2022) In een tijd van veranderende economische omstandigheden en elkaar in rap tempo opvolgende ontwikkelingen, nemen we graag een moment voor reflectie. Wat hebben we het afgelopen jaar bereikt en welke uitdagingen staan ons in het nieuwe jaar te wachten?

Het afgelopen jaar hebben we, mede dankzij de inzet van onze commissieleden, weer heel wat stappen gezet met onze vereniging. Zo heeft ons eerste congres sinds de uitbraak van de coronapandemie plaatsgevonden en hebben we een nieuwe commissie Digitalisering in het leven geroepen om alle uitdagingen die we hebben op het gebied van data en IT een plek te geven. Maar ook in samenwerking met ketenpartners maken we mooie stappen, zoals met het project Uniforme Inrichting Volmachtketen. Een enorme klus waar alle betrokken partijen hun bijdrage aan leveren met als doel een uniformer en transparanter verzekeringslandschap. Daarin zie je dat gezamenlijk optrekken zijn vruchten afwerpt. Iets dat we ook terugzien in de communicatie en afstemming met de toezichthouders. We zijn in staat om beleidsplannen gezamenlijk af te stemmen en hebben periodiek overleg over uiteenlopende dossiers. Een goede samenwerking is, zeker met het oog op de uitdagingen waar we op het moment als branche voor staan, onontbeerlijk.

Hoge inflatie

De verwachting op de middellange termijn is dat de consolidatie onder verzekeraars met de overname van Aegon Nederland door a.s.r. zo goed als tot een einde is gekomen, al zal deze onder volmachtbedrijven en intermediairs nog wel even doorgaan. Ook hebben we te maken met hoge inflatie die op zijn beurt leidt tot hogere materiaal- en reparatiekosten die doorberekend zullen moeten worden in de premies. Welke gevolgen dit zal hebben voor het resultaat valt nog te bezien.

Personeelstekort

In onze NVGA-marktvisie, die begin volgend jaar zal verschijnen, staan de uitdagingen op langere termijn centraal. Zo is één van onze belangrijkste uitdagingen de krapte op de arbeidsmarkt en de aanwas van jong talent in onze branche. Ten gevolge van de hoge inflatie en het personeelstekort stijgen de lonen exorbitant, maar het vinden van goed personeel wordt er niet makkelijker door. Wat ons betreft dus hoog tijd om ook te werken aan de aantrekkelijkheid van onze branche en de instroom aan de onderkant voor een structurelere oplossing. We hebben een heel mooi vak en ik ben ervan overtuigd dat we ook jonge mensen hiervoor kunnen enthousiasmeren.

Duurzaamheid

Een andere belangrijke pijler is duurzaamheid, een onderwerp waar veel over te doen is en waar ieder bedrijf vanuit zijn maatschappelijke rol zich voor zou moeten willen inzetten. We zien jaarlijks steeds vaker de gevolgen van klimaatverandering in storm- en waterschades en hebben in onze branche nog steeds te maken met onverzekerbaarheid van duurzame oplossingen. Niet alleen als branche, maar ook binnen onze bedrijven zelf zullen we onze verantwoordelijkheid moeten nemen en hiermee serieus aan de slag moeten gaan. De NVGA ziet het volmachtbedrijf als dé partner bij uitstek om met nieuwe producten en oplossingen te komen om onder andere de energietransitie verzekerbaar te houden. Het volmachtbedrijf staat dichtbij de klant en heeft met zijn innovatiekracht en snelle implementatie dé eigenschappen om het verschil te maken.